Erzincan İŞGEM Projesinin Genel Amacı

Projenin Genel Amacı
Projenin Genel Amacı

Yeni kurulan işletmelerin başlangıç aşamasında karşılaşacakları riskleri en aza indirmek ve en kırılgan oldukları dönemler olan ilk birkaç senede hayatta kalma şanslarını artırarak sağlıklı bir şekilde gelişmelerine imkân sağlanması

Erzincan’da özelleştirmeler ve iş yeri kapanmaları sonucu oluşan işsizliğin azaltılması İlin Ülke ekonomisi içerisindeki katma değerinin artırılması

Yeni girişim ve yatırımlara örnek teşkil etmesi, girişim ruhu oluşturması,  yöremizde girişimcilik ortamının iyileşmesi, yerel endüstriler oluşması ve bunların çeşitlendirilmesi

Girişimciliği özendirmek, yeni kurulan işletmeleri destekleyerek yerel kalkınmanın bir ayağını gerçekleştirmesi

Yeni kurulacak işletmelerin OSB’lerde yatırım yapacak düzeye gelmelerini sağlayarak; iş ve istihdam sağlamaktır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here